Mają więcej miejsc w bunkrach niż mieszkańców. Czego się boją Szwajcarzy?

http://wyborcza.pl/1,75477,12763585,Bunkier_na_bunkrze__czyli_relikty_zimnej_wojny_w_Szwajcarii.html

via Pocket

Advertisements